OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża
PROJEKT "SPORT, ZDROWIE, RODZINA".
 
Uprawianie sportu pozwala utrzymać dobrą kondycję, dobrze wpływa na samopoczucie i ogólne funkcjonowanie organizmu. Młodzi gdynianie mogą bezpiecznie uprawiać sport, ponieważ miasto już kolejny rok realizuje program polityki zdrowotnej pn.: „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: Sport, Zdrowie, Rodzina”.

Program będzie realizowany do 13 grudnia 2019 roku, mogą w nim wziąć udział młodzi sportowcy, którzy nie ukończyli 23. roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży konieczna będzie zgoda opiekuna. Program składać się będzie z dwóch części: edukacyjnej i orzeczniczej. Do programu kwalifikowane będą tylko osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Realizatorem wybranym w drodze postepowania konkursowego został Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Część orzecznicza programu toczyć się będzie w placówce znajdującej się w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, natomiast zajęcia edukacyjne będą odbywały się w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5.


Część edukacyjna, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia będzie miała formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami/opiekunami i trenerami.
Na spotkaniach poruszane będą m. in. kwestie korzystnego wpływu aktywności ruchowej na poszczególne układy organizmu, zasady racjonalnego żywienia, konsekwencje stosowania dopingu, wpływu dymu tytoniowego na stan zdrowia czy nauka pomiaru ciśnienia krwi i tętna. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnej formie: panelowe lekcje multimedialne, praktyczne warsztaty, pikniki sportowe z wykorzystywaniem materiałów dydaktycznych, makiet, książek, etykiet, wykresów czy  ciśnieniomierzy. Program zakłada, że część działań odbędzie się z wykorzystaniem infrastruktury gminnych obiektów sportowych. Warto się starać, bo najbardziej aktywni uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą zostać desygnowani na przyszłych „trenerów promocji zdrowia”.

Część orzecznicza obejmie przeprowadzenie badań oraz wydanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

W ramach programu przeprowadzone zostaną następujące badania:
1. Badanie wstępne
2. Badanie okresowe po 6 miesiącach
3. Badanie okresowe po 12 miesiącach
4. Badanie okresowe po 24 miesiącach
5. Badanie kontrolne (w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych)
 
Każdemu uczestnikowi programu zostanie założony w dokumentacji medycznej - indeks zawierający informacje dotyczące przebytych badań, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i poziomu pozyskanych kompetencji.
 
Weryfikacja miejsca zamieszkania/zameldowania na terenie Miasta Gdyni będzie odbywać się na podstawie jednego z dokumentów:
  • dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego/pacjenta z adresem zameldowania,
  • Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego/dziecka/pacjenta,
  • legitymacji szkolnej dziecka,
  • paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
  • prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
  • pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
  • dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
  • dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni
 
Aby wziąć udział w programie należy się zarejestrować. Można zrobić to osobiście, w placówce gdyńskiej filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, przy ul. Olimpijska 5/9 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 765 07 96.

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.