OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża
BADANIA SPORTOWE GDYNIA

Gdyńskie Centrum Zdrowia otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych na program polityki zdrowotnej dotyczący dzieci i młodzieży. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – Sport, Zdrowie, Rodzina” to jeden z czterech z programów w województwie, które otrzymało wsparcie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- W Gdyni konsekwentnie realizujemy politykę zdrowotną. Jednym z jej punktów są m.in. działania na rzecz zdrowia młodych sportowców, prowadzone od 2013 roku. Program, dzięki któremu mogą oni sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie niezmiennie cieszy się dużą popularnością. W latach 2015-2018 skorzystało z niego 6 689 osób. W tym roku na realizację programu miasto przeznaczyło kwotę w wysokości 310 tysięcy zł. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia na kontynuację tych działań na lata 2019-2021, zwłaszcza, że nasz program otrzymał takie wsparcie jako jeden z czterech w województwie – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

- Dzięki realizacji tego programu osoby uprawiające sport mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ są pod stałą opieka profesjonalistów. Program ma również charakter edukacyjny – promuje zdrowy styl życia, a wszystko odbywa się w bardzo atrakcyjnej formie m. in. warsztatów czy panelowych lekcji multimedialnych – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Program składa się z dwóch części: edukacyjnej i orzeczniczej. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, natomiast część orzecznicza programu realizowana jest w placówce Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej znajdującej się w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9. Udział w programie mogą wziąć gdynianie w wieku do lat 23.

Część edukacyjna, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia ma formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami i trenerami. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej formie: panelowych lekcji multimedialnych, praktycznych warsztatów, pikników sportowych z wykorzystywaniem materiałów dydaktycznych, makiet, książek, etykiet, wykresów czy  ciśnieniomierzy. Najbardziej aktywni uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą zostać desygnowani na przyszłych „trenerów promocji zdrowia”.

Część orzecznicza obejmuje przeprowadzenie badań oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. W ramach programu przeprowadzane są badania wstępne, badania okresowe po 6, 12 i 24 miesiącach oraz badania kontrolne w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych.
 
Zakres badań jest bardzo szeroki i jest on dostosowany do konkretnej aktywności sportowej. Każdemu uczestnikowi programu zakładany jest indeks w dokumentacji medycznej pacjenta zawierający informacje dotyczące przebytych badań, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i poziomu pozyskanych kompetencji.
 
Do programu kwalifikowane są osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Weryfikacja miejsca zamieszkania lub zameldowania odbywa się na podstawie jednego z dokumentów:
  • dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego/pacjenta z adresem zameldowania,
  • Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego/dziecka/pacjenta,
  • legitymacji szkolnej dziecka,
  • paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
  • prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
  • pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
  • dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
  • dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.
Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować się osobiście, w placówce gdyńskiej filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, ul. Olimpijska 5/9 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 765 07 96.

Nadzór nad realizacją programu w imieniu gminy sprawuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.