OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża
GDYNIA - KURS PSYCHOSPOŁECZNE PROBLEMY SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W dniach 7-8 września 2017 roku odbędzie się kurs specjalizacyjny dla lekarzy pt. "Psychospołeczne problemy sportu i aktywności fizycznej", którego organizatorem jest Gdyńska placówka COMS.
 

Kierownik Naukowy: dr Marek Graczyk
Kierownik Administracyjny: mgr Maria Agnieszka Niewiadomska

Miejsce kursu: Stadion miejski w Gdyni, ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia, sala konferencyjna

 
Godziny: 07-09-2017 (czwartek)
9:30-10:00 Wprowadzenie. Organizacja kursu.
10:00-11:15 (wykład) Rys historyczny psychologii sportu i aktywności fizycznej. Organizacje ISSP oraz FEPSAC i ich aktywność. Międzynarodowe i krajowe projekty oraz programy w psychologii sportu (m.in. SIOKO). Zespół szkoleniowy i zasady jego budowa. Grupa sportowa i jej dynamika. Socjometria i socjogram. Komunikacja werbalna i nie- , w zespole sportowym. Zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz sposoby im przeciwdziałania. Trening asertywności.
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:45 (wykład) Psychospołeczne problemy rywalizacji sportowej. Analiza psychologicznej sytuacji startowej sportowca. Sytuacja Facylitacji społecznej, jej obciążenia, przeciążenia i zagrożenia. Korzystne i nie- stany przedstartowe oraz startowe (fobie startowe, hiper-, hipomobilizacja).
12:45 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 15:45 (ćwiczenia) Zagadnienia różnic indywidualnych. Osobowościowe determinanty osiągnięć sportowych. NEO-FFI, MBTI wymiary temperamentalne, inteligencja oraz zdolności (diagnostyka), czynniki wolicjonalno- charakterologiczne oraz postawy psychospołeczne.
15:45– 16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:00
(wykład) Zagadnienia różnic indywidualnych. Osobowościowe determinanty osiągnięć sportowych. Wymiary temperamentalne, inteligencja oraz zdolności (diagnostyka), czynniki wolicjonalno- charakterologiczne oraz postawy psychospołeczne. Wpływ rodziny  kształtowanie prawidłowych i nie postaw prosportowych i prozdrowotnych (diagnostyka). Rodziny prawidłowo funkcjonujące, dysfunkcjonalne oraz patologiczne i ich wpływ na rozwój psychospołeczny sportowca.
Inteligencja emocjonalna, kompetencje osobiste i społeczne, umiejetności psychospołeczne (diagnoza i monitoring), poczucie umiejscowienia kontroli (diagnostyka wewnątrz i zewnątrzsterowności).
 
 
Godziny: 08-09-2017 (piątek)
8:00 – 9:30 (ćwiczenia/wykład) Kształtowanie IPOGS (Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej). Funkcjonowanie kognitywne i procesy poznawcze. Optymistyczny i nie- , styl atrybucji oraz wyuczona bezradność sportowca. Pogotowie werbalne, mowa wewnętrzna, afirmacje sportowe oraz zasady konstrukcji tekstu  startowego.
9:30 – 9:45 Przerwa kawowa
9:45 – 11:30 (wykład) Rozwojowa psychologia sportu. Fazy rozwoju sportowego w aspekcie psychologicznym. Kształtowanie motywacji wewnętrznej na etapie szkolenia początkowego (metoda „empowering coaching“). Diagnoza wg skali SMS. Teoria tranzakcji w sporcie. Podwójna (dwutorowa) kariera w sporcie (projekty „OKO“ i „GEES“. „Fair play“ a patologia psychospołeczna w sporcie.
11:30 – 12:45 (wykład/ćwiczenia) Sprawność psychomotoryczna w sporcie powszechnym oraz wyczynowym (diagnoza, monitoring). Zagadnienia neuropsychologii w sporcie. Zaburzenia i deficyty rozwojowe: lateralizacja skrzyżowana, dysleksja, leworęczność patologiczna, ADHD i inne.
12:45 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 15:00 (ćwiczenia/wykład) Psychologiczny Trening Sportowy (PTS). Metody, techniki stosowane w treningu mentalnym. Trening uważności,  Trening progresywnej relaksacji mięśniowej, Trening autogenny (w adaptacjach sportowych M. Graczyka). Trening ideomotoryczny. Wizualizacja i symulacja startu. Biofeedback. Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym“.
Urazy i kontuzje psychofizyczne w sporcie. Rehabilitacja oraz wsparcie mentalne sportowca w okresie rehabilitacji i rekonwalescencji. Diagnoza i terapia zburzeń psychospołecznych.
15:00 – 15:30 Zaliczenie kursu:
Zaliczenie pisemne, interpretacja profilu osobowości.
 

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.