OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Publikacje


Pokrywka A, Skrzypiec-Spring M, Krzywanski J, Rynkowski M, Saugy M, Faiss R. Cases reports: Unintended anti-doping rule violation after dorzolamide use several months prior to a doping control. Drug Test Anal. 2021; 1-4. doi:10.1002/dta.3156.

Krzywański J, Mikulski T, Krysztofiak H, Pokrywka A, Młyńczak M, Małek ŁA, Kwiatkowska D, Kuchar E. Elite athletes with COVID-19 – predictors of the course of disease. Clin J Sport Med 2021; 31: 423–429.

Pokrywka A, Żmijewski P. Doping genowy. W: Cięszczyk P (red.). Genetyka sportowa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021, str. 359-366.

Pokrywka A, Berezovska D, Rynkowski M. Zmiany w przepisach antydopingowych obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Med Sport Pract 2021; 22(1): 1–5.

Krzywanski J, Kuchar E, Mierzynski R. Cutaneous larva migrans in a beach volleyball player. IDCases 2021, e01084, https://doi.org/10.1016/j.idcr.2021.e01084.


Małek ŁA, Marczak M, Miłosz-Wieczorek B, Konopka M, Braksator W, Drygas W, Krzywański J. Cardiac involvement in consecutive elite athletes recovered from Covid-19: A magnetic resonance study. J Magn Reson Imaging 2021; first published: 20 January 2021, doi.org/10.1002/jmri.27513.

Folga A, Główczyńska R, Turska-Kmieć A (red.). Ograniczenia kardiologiczne w sporcie amatorskim. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.

Krzywański J, Krysztofiak H, Ziemba A. Wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka. W: Brytek-Matera A (red.). Psychodietetyka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020, str. 398-422.

Krzywański J, Pokrywka A, Młyńczak M, Mikulski T. Is vitamin D status reflected by testosterone concentration in elite athletes? Biol Sport 2020; 37(3): 229–237.

Krzywański J, Mikulski T, Pokrywka A, Młyńczak M, Krysztofiak H, Frączek B, Ziemba A.
Vitamin B12 Status and Optimal Range for Hemoglobin Formation in Elite Athletes. Nutrients 2020; 12(4): 1038.


Krzywański J, Kuchar E, Pokrywka A, Mikulski T, Pilchowska I, Młyńczak M, Krysztofiak H, Jurczyk J, Ziemba A, Nitsch-Osuch A.Safety and Impact on Training of the Influenza Vaccines in Elite Athletes Participating in the Rio 2016 Olympics. Clin J Sport Med 2020; Feb 6 [Online ahead of print]

Pokrywka A, Bujalska-Zadrożny M, Mamcarz A (red.). Doping w sporcie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.

Główczyńska R, Turska-Kmieć A, Folga A (red.). Badania kardiologiczne sportowców amatorów. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.

Frączek B, Krzywański J, Krysztofiak H (red.). Dietetyka sportowa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.

Pokrywka A, Krzywański J. Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2020 roku. Medicina Sportiva Practica 2019; 20(4): 93-96.


Krysztofiak H, Młyńczak M, Małek ŁA, Folga A, Braksator W.Left ventricular mass normalization for body size in children based on an allometrically adjusted ratio is as accurate as normalization based on the centile curves method. PLoS One 2019; 14(11): e0225287.

Krysztofiak H, Młyńczak M, Małek ŁA, Folga A, Braksator W. Left ventricular mass is underestimated in overweight children because of incorrect body size variable chosen for normalization. PLoS One 2019; 14(5): e0217637.

Karczemna A, Krzywański J, Lange E.Znaczenie folianów dla osób uprawiających sport. Kosmos 2019; 68(2): 249–257.

Gawlik R, Kurowski M, Kowalski M, Ziętkowski Z, Pokrywka A, Krysztofiak H, Krzywański J, Bugajski A, Bartuzi Z. Asthma and exercise-induced respiratory disorders in athletes. The position paper of the Polish Society of Allergology and Polish Society of Sports Medicine. Adv Dermatol Allergol 2019; 36(1): 1-10.

Krysztofiak H, Młyńczak M, Folga A, Braksator W, Małek ŁA. Normal Values for Left Ventricular Mass in Relation to Lean Body Mass in Child and Adolescent Athletes. Pediatr Cardiol. 2019; 40(1): 204-208.

Krysztofiak H, Małek ŁA, Młyńczak M, Folga A, Braksator W.
Comparison of echocardiographic linear dimensions for male and female child and adolescent athletes with published pediatric normative data. PLoS One 2018; 13(10): e0205459.

Folga A. Czy sport to zdrowie? W: Śliż D, Mamcarz A (red.). Medycyna stylu życia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018, str. 39-44.

Gawrecki A, Szadkowska A, Biegański G, Klupa T, Wolnik B, Bugajski A, Ziemba A, Tomaszewski W, Jegier A, Krzywański J, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Zasady uzyskania zgody na uprawianie sportu przez osoby z cukrzycą typu 1 – zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2018; 34 (Suppl. 1): 135-139.

Krzywański J, Nitsch-Osuch A, Mikulski T, Krysztofiak H, Pokrywka A, Kanecki K, Kuchar E, Brydak L.
Antibody Response to Trivalent Influenza Vaccine in the Northern and the Southern Hemisphere in Elite Athletes.  Adv Exp Med Biol 2018; 1108: 49-54.

Kurowski M, Jurczyk J, Jarzębska M, Wardzyńska A, Krysztofiak H, Kowalski ML. Serum but not exhaled breath condensate periostin level is increased in competitive athletes.  Clin Respir J. 2018; 12(5): 1919-1926.

Kurowski M, Jurczyk J, Moskwa S, Jarzębska M, Krysztofiak H, Kowalski M. Winter ambient training conditions are associated with increased bronchial hyperreactivity and with shifts in serum innate immunity proteins in young competitive speed skaters. Arch Med Sci 2018; 14(1): 60-68.

Kurowski M, Jurczyk J, Olszewska-Ziąber A, Jarzębska M, Krysztofiak H, Kowalski ML. A similar pro/anti-inflammatory cytokine balance is present in the airways of competitive athletes and non-exercising asthmatics. Adv Med Sci. 2018; 63(1): 79-86.

Pokrywka A, Kwiatkowska D, Krzywański J, Zembroń-Łacny A. 
Higenamina i metyloheksanoamina – dopingujące składniki suplementów diety. Medicina Sportiva Practica 2017; 18(3): 50-53.

Pokrywka A, Morawin B, Krzywański J, Zembroń-Łacny A. An Overview on Tribulus terrestris in Sports Nutrition and Energy Regulation. In: Bagchi D (ed.).
Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity. Elsevier Academic Press, San Diego 2017, pp. 155-165.

Skrzypiec-Spring M, Krzywański J, Karlikowska-Skwarnik M, Pokrywka A, Krysztofak H, Nitsch-Osuch A, Kuchar E. Pertussis outbreak in Polish shooters with adverse event analysis. Biol. Sport 2017; 34(3): 243-248.

Bania A, Krzywański J, Krysztofiak H, Furgał W, Pedrycz A.
Epidemiologia urazów i zachorowań u sportowców wybranych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich sportowców podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Medycyna Sportowa 2016; 32(4): 261-267.

Krzywanski J, Mikulski T, Krysztofiak H, Mlynczak M, Gaczynska E, Ziemba A.
Seasonal Vitamin D Status in Polish Elite Athletes in Relation to Sun Exposure and Oral Supplementation. PLoS ONE 2016; 11(10): e0164395.

Jurczyk J, Krysztofiak H, Kurowski M, Kowalski ML. Astma oskrzelowa u sportowców. W: Braksator W., Mamcarz A. (red.).
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, str. 461-467.

Pokrywka A, Krzywański J. Problem dopingu w sporcie. W: Braksator W, Mamcarz A (red.). Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, str. 549-560.

Folga A, Krysztofiak H. Okresowa ocena stanu zdrowia sportowców. W: Braksator W., Mamcarz A. (red.).
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, str. 575-581.

Krysztofiak H, Petkow Dimitrow P.
Differentiating physiology from pathology in elite athletes. Left ventricular hypertrophy versus hypertrophic cardiomyopathy. Kardiol Pol. 2016; 74: 705-716.

Kurowski M, Jurczyk J, Krysztofiak H, Kowalski ML.
Exercise-induced respiratory symptoms and allergy in elite athletes: Allergy and Asthma in Polish Olympic Athletes (A2POLO) project within GA2LEN initiative. Clin Respir J. 2016; 10: 231-238.

Pokrywka A, Krzywański J.
Modulatory metabolizmu zabronione w sporcie. Medical Tribune 2016; 5: 71-75.

Krzywański J, Krysztofiak H, Trochimczuk P. Kompendium opieki lekarskiej. W: Sozański H, Sadowski J, Czerwiński j (red.). Podstawy teorii i technologii treningu sportowego - Tom 2. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Warszawa – Biała Podlaska 2015, str. 589-616.

Kurowski M, Jurczyk J, Jarzębska M, Moskwa S, Makowska JS, Krysztofiak H, Kowalski ML.
Association of serum Clara cell protein CC16 with respiratory infections and immune response to respiratory pathogens in elite athletes. Respir Res. 2014; 15: 45.

Mikulski T, Dąbrowski J, Krzywański J. Altitude training at sea level and its impact on EPO and VEGF. Medicina Sportiva 2014; 18(3): 84-87.

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.